Home / News
  • 27 February 2018
    Peringatan atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dialami korban adalah elemen penting bagi rasa adil korban dan bagi masa depan negara-bangsa itu sendiri. Peringatan itu merupakan.
  • 27 February 2018
    Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Otonomi daerah adalah salah satu alat utama desentralisasi di masa reformasi. Model ini mempunyai peluang untuk.
  • 26 February 2018
      Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan Laporan bersama gerakan perempuan Aceh tentang kekerasan terhadap perempuan di Aceh dalam dua tahun.